Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologická plaketa Pickerl je v Rakousku povinná!

V ekologických zónách hrozí pokuty vyšší než 2.000 euro

Vyhněte se vysokým pokutám – Informace a objednávky!

Ekologická plaketa Pickerl je v Rakousku povinná pro nákladní automobily tříd N1-N3.
Již v roce 2012 byly v Rakousku zavedeny nejrůznější zákazy vjezdu a omezení, které byly od 01.01.2015 navíc doplněny povinností vlastnit ekologickou plaketu.

Týká se obecně všech vozidel, tedy i osobních automobilů. Plaketa Pickerl je však závazná pouze pro nákladní automobily tříd N1, N2 a N3, které chtějí vjet do některé z 6 dosavadních zón a pro osobní automobily, které jsou zdaňovány a registrovány jako nákladní automobily N1.

Plaketa Pickerl je vydávána všem automobilům od třídy EURO 1, do většiny ekologických zón je však povolen vjezd až od třídy EURO 2. Cílem je v dohledné době zlepšit kvalitu ovzduší a snížit především obsah škodlivých pevných částic a oxidů dusíku.

6 ekologických zón se většinou neomezuje pouze na jedno město, ale zahrnuje celé regiony. Týká se Vídně, Horního Rakouska, Dolního Rakouska, Štýrska, Tyrolska a oblasti Burgenland, které zřídily tzv. „oblasti určené k sanaci“ na celém území spolkových zemí nebo na kratších dálničních úsecích.
Přestupek proti povinnosti vlatnit plaketu Pickerl může být potrestán pokutou až do výše 2.180 euro.
 
Rakouská plaketa Pickerl (viz vlevo) existuje v 6 různých barvách pro různé EURO třídy. Součástí je část čísla podvozku a kontrolní číslo.

Plaketa Pickerl v Rakousku
Od 01.01.12015 je v rakouských ekologických zónách plaketa Pickerl povinná pro nákladní automobily. Přinášíme přehled, která vozidla jednotlivých EURO tříd mohou, resp. musí získat plaketu Pickerl, aby mohla vjet do ekologických zón ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Pouhé zakoupení ekologické plakety nebo viněty v Evropě není často dostačující. Rozhodující je v mnoha případech znalost tříd jednotlivých plaket nebo vinět, které aktuálně opravňují k vjezdu do ekologické zóny. Více o aktuálním online informačním servisu Green-Zones zde ...
Ekologické zóny v Rakousku jsou závazné od 01.01.2015 pro veškerý evropský provoz nákladních automobilů. Ekologické zóny a zákazy vjezdu byly stanoveny v 6 z 9 spolkových zemí prostřednictvím zákona o emisích a ochraně ovzduší (IG-L) ze 30.09.1997 a nařízením ze 06.04.2012. ...
Pokud vozidlo nesplňuje nutnou EURO normu, nezíská plaketu Pickerl odpovídající barvy, a tím pádem ani povolení k vjezdu do rakouských ekologických zón. Aby byl i přesto vjezd či průjezd umožněn, je třeba dodržet některé formality ...

Ekologické zóny, zákazy vjezdu a omezení rychlosti v Rakousku

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Čistší vzduch pro obyvatele rakouských měst. To je cíl rakouských ekologických zón, které byly doposud zavedeny v 6 z 9 spolkových zemí.
Díky plaketě Pickerl došlo ke snížení emisí pevných částic a oxidů dusíku (NOx). Doposud se týkalo pouze vozidel zásobování a dodávek zboží, protože ten je v Rakousku považován za hlavní příčinu škodlivých emisí. Rozšíření na osobní dopravu osobními automobily a autobusy je velice pravděpodobné, protože předpisy EU-směrnic zatím v Rakousku nejsou dodržovány.

Nákladní automobily – především EURO normy 0 a 1, které nejvíce zatěžují životní prostředí – musejí být buď vybaveny filtrem pevných částic, aby do ovzduší pronikalo co nejméně pevných částic a oxidů dusíku, nebo nebudou mít povolen vjezd do ekologických zón a na dálnice jednotlivých regionů.

Neboť je patrné, že zákazy vjezdu nebudou pro zlepšení kvality ovzduší dostačující, byly od roku 2014 částečně zavedeny zákazy vjezdu i pro vozidla třídy EURO 2. Z tohoto důvodu rakouské ministerstvo životního prostředí v roce 2012 přijalo změnu zákona o emisích a ochraně ovzduší, která spolkovým zemím Vídeň, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Štýrsko, Tyrolsko a Burgenland umožňuje zřídit ekologické zóny a stanovit jejich hranice. Vozidla, která do zón chtějí vjet. Především obzvlášť emisně náročné nákladní automobily, potřebují plaketu Pickerl. Pokud vozidla nemohou splnit EURO normu, může jim být event. udělena časově omezená výjimka.

01.07.2014 byl zákaz (po 2 letech zákazu vjezdu pro EURO normu 0) částečně zpřísněn a rozšířen i na skupiny EURO 1 a 2.

Se zavedením ekologických zón a plakety Pickerl se objevilo mnoho otázek souvisejících s evropskou komerční dopravou a turismem. Přehled nejdůležitějších otázek a odpovědí naleznete v oddělení FAQ ...
Oxidy dusíku a pevné částice, především z dieslových automobilů, jsou hlavním důvodem zavedení rakouských ekologických zón a plakety Pickerl. Kdo se chce dozvědět více o působení oxidů dusíku a pevných částic a jejich škodlivém vlivu na lidské zdraví, nalezne podrobné informace zde ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Německá ekologická plaketa, označovaná také jako plaketa pevných částic, je určena pro vozidla třídy Euro 4, která chtějí vjet do německých ekologických zón. Informace o německé ekologické plaketě jsou k dispozici v 21 jazycích, plaketu můžete u Green Zones objednat 24 hodin denně ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
O nás
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón ...